اف سکیور (F-secure)

نمایش یک نتیجه

اف سکیور سازمانی اورجینال

اف سکیور (F-secure) نسخه ی سازمانی

یکی از اولین آنتی ویروس های ساخته شده در جهان است ، محصولات اف سکیور سازمانی اورجینال در ایران با گارانتی شرکت سایسک پشتیبانی می شود.

محصولاتی مانند Protection Service for Business ,  F-secure Business Suite , F-secure Business Suite Premium , F-Secure client Security , F-Secure Server Security F-secure  از نسخه های اف سکیور سازمانی می باشند، که تمامی این نسخه ها و لایسنس های عرضه شده در سایت پادراسیف کاملا اورجینال می باشد که می توانید بسته به نیاز خود و با مراجعه به فروشگاه نرم افزاری پادرا محصول مورد نظر خود را خریداری کنید.

آنتی ویروس (Antivirus)

F-Secure Server Security Premium

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام   مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب   کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی   15% تخفیف و برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف
 

آنتی ویروس (Antivirus)

F-Secure Business Suite Premium

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی  15% تخفیف برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام   مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب   کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی   15% تخفیف و برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف
 

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام   مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب   کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی   15% تخفیف و برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف
 

آنتی ویروس (Antivirus)

F_Secure Server Security

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام   مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب   کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی   15% تخفیف و برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف
 

آنتی ویروس (Antivirus)

F-secure Business Suite

قیمت استعلام قیمت
 نوع لایسنس  لایسنس رسمی به نام مشتری
 هدیه پادراسیف  ندارد
 باکس فیزیکی  ندارد
 مدت زمان اعتبار  1 و 2 و 3 ساله به انتخاب کاربر
 تحویل لایسنس  از 1 الی 48 ساعت کاری
 گارانتی  شرکت سایسک
 توضیحات  برای سازمان های دولتی  15% تخفیف برای مراکز   آموزشی 50% تخفیف