%27- تخفیف
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰۸,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار365 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی365 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%29- تخفیف
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیف 6 ماه  mobile security
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%59- تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۷۳۵,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%17- تخفیف
۸۴,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار360 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی360  روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%8- تخفیف
۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۵۴,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار365 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی365 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%12- تخفیف
۲۳۸,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%20- تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار3 ماهه
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی3 ماهه گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019