%21- تخفیف
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار3 ماهه
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی3 ماهه گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%27- تخفیف
۳۷۵,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار365 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی365 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%29- تخفیف
۴۳۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیف 6 ماه  mobile security
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%59- تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۷۳۵,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%16- تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار360 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی360  روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%8- تخفیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۸,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار365 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی365 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019
 

%12- تخفیف
۲۱۳,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۰۰۰ تومان

نوع لایسنسریتل
مدت زمان اعتبار730 روز
هدیه پادراسیفندارد
باکس فیزیکیندارد
تحویل لایسنسآنی
گارانتی730 روز گارانتی اصالت و کارکرد
ورژن نرم افزار2019