آموزش تغییر لایسنس آفیس؛ لایسنس Office خود را تغییر دهید

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که لایسنس خود را اشتباه وارد کرده باشید و چون هر لایسنس مخصوص یک محصول تعریف می شود. باید لایسنس خود را عوض کنید. برای حل این مشکل دو راه حل وجود یا باید آفیس را مجدد نصب کنید یا میتوانید با یک سری از دستورات لایسنس قبلی را پاک و لایسنس جدید را وارد کنید. در زیر هر کدام از این راه حل ها بصورت کامل توضیح داده شده است.

Office را دوباره نصب کنید
1- حذف Office از کامپیوتری که این مشکل برایش پیش آمده است.
2- در رایانه شخصی که در آن Office را نصب کرده اید، به صفحه حساب کاربری خود در مایکروسافت وارد شوید.
3- مجدد آفیس را نصب کنید.

1- وارد صفحه حساب کاربری خود شوید.
پس از ورود به سیستم، باید لیستی از محصولات Office را که با حساب مایکروسافت شما مرتبط است مشاهده کنید.
2- برای اولین محصولی که در صفحه ذکر شده است، لایسنس محصول  را مشاهده میکنید. لایسنس را کپی کنید.
3- لایسنس های محصولات آفیس خود را کپی کنید. این ها به احتمال زیاد لایسنس هایی هستند , که شما برای جایگزینی لایسنس از آن استفاده می کنید.
4- در کامپیوتری که فعال سازی Office ناموفق است، دستور Command Prompt را همانطور که در زیر توضیح داده شده باز کنید:
یافتن Command Prompt
یافتن Command Prompt
5-از لیست کشویی زیر نسخه( Office 2013 یا 2016) و نسخه ویندوز (32 بیتی یا 64 بیتی) را انتخاب کنید و دستورات را همانطور که شرح داده شده اجرا کنید.
آفیس 2016:آفیس 32 بیتی و ویندوز 32 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنس را که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود , نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.

ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی کلید اصلی که در مرحله قبل نشان داده شده است جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید تا لایسنس را پاک کنید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس جدید جایگزین کنید. برای تغییر لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

آفیس 2016: آفیس 32 بیتی و ویندوز 64 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنس را که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.

ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی لایسنس که در مرحله قبل نشان داده شده است جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید تا کلیدی را پاک کنید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس قبلی جایگزین کنید. برای تغییر  لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

آفیس 2016:آفیس 64 بیتی و ویندوز 64 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنسی را که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.


ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی کلید اصلی که در مرحله قبل نشان داده شده است جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید تا لایسنس را پاک کنید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس قبلی جایگزین کنید. برای تغییر لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

آفیس 2013:آفیس 32 بیتی و ویندوز32 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنس را که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.


ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی لایسنسی را  که در مرحله قبل نشان داده شده است جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید تا کلیدی را پاک کنید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس قبلی جایگزین کنید. برای تغییر لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

آفیس 2013:آفیس 32 بیتی و ویندوز 64 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنسی را که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.


ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی لایسنس را که در مرحله قبل نشان داده شده است جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید تا کلیدی را پاک کنید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس قبلی جایگزین کنید. برای تغییر لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

آفیس 2013: آفیس 64 بیتی و ویندوز 64 بیتی

نکته: اگر یک خطای ورودی دریافت کردید: نمیتوانید فایل اسکریپت … را پیدا کنید، به این معنی که شما از دستور اشتباه استفاده کردید. نگران نباشید، فرمان اشتباه در حال اجرا نیست و هیچ چیزی آسیب نمی بیند. نسخه های Office و Windows خود را دو بار چک کنید و یک فرمان دیگر را امتحان کنید.
الف) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و سپس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /dstatus

خط فرمان آخرین پنج کاراکتر لایسنس که برای نصب Office روی کامپیوتر استفاده می شود نمایش می دهد. مثال زیر ما از XXXXX برای نشان دادن این کاراکترها استفاده می کند.


ب) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX را با پنج رقم قبلی لایسنس که در مرحله قبل نشان داده شده است , جایگزین کنید. دکمه Enter را فشار دهید, تا کلیدی را پاک کنید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

ج) دستور زیر را کپی کنید، دستور را به پنجره Command Prompt بزنید و XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX را با لایسنس قبلی جایگزین کنید. برای تغییر لایسنس Enter را فشار دهید.

cscript “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

6- اکنون یک برنامه Office مانند Word را اجرا کنید و بعد برای فعال کردن آفیس به اینترنت متصل باشید.
7- این پروسه را برای هر کامپیوتر تکرار کنید که در آن این مشکل پیش آمده است.
پس از اینکه لایسنس خود را تغییر دهید، توصیه میکنیم ,لیستی برای مدیریت لایسنس های محصولی که نصب کرده اید ایجاد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید