درباره ی AV-TEST

AV-TEST یک موسسه تحقیقاتی مستقل در زمینه‌ی امنیت فن‌آوری اطلاعات در کشور آلمان میباشد. در طول بیشتر از 50 سال،‌کارشناسان این موسسه کیفیت و قابلیت اعتماد مقایسه‌ها و آزمون‌های منحصر به فرد خود را تضمین میکنند و تقریبا این آزمون‌ها را بر روی همه‌ی محصولات امنیتی و بین المللی در زمینه ی فن‌آوری اطلاعات را انجام میدهند.

آزمون‌ها برای کاربران خانگی

آنتی ویروس

بهترین نرم افزار آنتی ویروس برای آندروید

در ژانویه 2019، هیجده نرم‌افزار امنیتی موبایل را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این آزمون‌ها از جدیدترین ورژن نرم‌افزارها استفاده شده است. تمرکز اصلی بر روی تشخیص بدافزارها و قابلیت کاربردی مانند عملکرد و خطای مثبت کاذب است. محصولات باید قابلیت‌های خود را در تمام اجزا و لایه های حفاظتی نشان دهند.

آندروید : ژانویه 2019
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
قابلیت استفاده
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
3
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
3
csm_avtest_certified_mobile
6
5.5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
0
3
csm_avtest_certified_mobile
4
5.5
csm_avtest_certified_mobile
4
5.5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
4
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6

بهترین نرم افزار آنتی ویروس خانگی برای ویندوز

درطول نوامبر و دسامبر 2018، نوزده نرم‌افزار امنیتی خانگی را بطور پیوسته ارزیابی کردند، این محصولات در حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بودند. برای آزمایش محصولات همیشه از نسخه ی فعلی و همگانی آنها استفاده میشود. در هر زمان آنها اجازه ی آپدیت شدن را نیز دارند. آزمون‌ها بر راست آزمایی تمرکز دارند و محصولات را با تهدیدات موجود در دنیای واقعی به چالش میکشند. محصولات باید قابلیت‌های خود را در تمام اجزا و لایه های حفاظتی نشان دهند.

ویندوز 10 : دسامبر 2018
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
کارایی
قابلیت استفاده
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
5.5
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5
5.5
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
5.5
4.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
5.5
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
4.5
5
4.5
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5.5
5.5
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
4.5
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
5.5
6
4
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
5.5
5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_tp_d48afcf26b
5.5
6
6

بهترین نرم افزار آنتی ویروس خانگی برای MacOS

درطول نوامبر و دسامبر 2018، نه تا از بهترین نرم‌افزارهای امنیتی خانگی مخصوص مک را ارزیابی کردند. برای آزمایش محصولات همیشه از نسخه ی فعلی آنها استفاده میشود. در هر زمان آنها اجازه ی آپدیت شدن را نیز دارند. آزمون‌ها بر تشخیص بدافزارها، خطای مثبت کاذب و کارایی  تمرکز دارند.

MacOS High Sierra : دسامبر 2018
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
کارایی
قابلیت استفاده
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
4.5
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
4.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
5.5
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
6
6
6
csm_avtest_certified_homeuser_2018-12_cf25ff4974
5.5
5
6

آزمون‌ها برای کاربران سازمانی

csm_av-desktop

بهترین نرم افزار آنتی ویروس برای آندروید

در ژانویه 2019، هیجده نرم‌افزار امنیتی موبایل را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این آزمون‌ها از جدیدترین ورژن نرم‌افزارها استفاده شده است. تمرکز اصلی بر روی تشخیص بدافزارها و قابلیت کاربردی مانند عملکرد و خطای مثبت کاذب است. محصولات باید قابلیت‌های خود را در تمام اجزا و لایه های حفاظتی نشان دهند.

آندروید : ژانویه 2019
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
قابلیت استفاده
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
3
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
3
csm_avtest_certified_mobile
6
5.5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
0
3
csm_avtest_certified_mobile
4
5.5
csm_avtest_certified_mobile
4
5.5
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
4
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6
csm_avtest_certified_mobile
6
6

بهترین نرم افزار آنتی ویروس سازمانی برای کلاینت ویندوز

درطول ژانویه و فوریه 2019، پونزده محصول امنیتی مخصوص اندپوینت‌ها را بطور پیوسته ارزیابی کردند، این محصولات در حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بودند. برای آزمایش محصولات همیشه از نسخه ی فعلی و همگانی آنها استفاده میشود. در هر زمان آنها اجازه ی آپدیت شدن را نیز دارند. آزمون‌ها بر راست آزمایی تمرکز دارند و محصولات را با تهدیدات موجود در دنیای واقعی به چالش میکشند. محصولات باید قابلیت‌های خود را در تمام اجزا و لایه های حفاظتی نشان دهند.

ویندوز 10 : فوریه 2019
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
کارایی
قابلیت استفاده
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
6
5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
5.5
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
5.5
4.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
6
5.5
5.5
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
4.5
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
5.5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_tp_6ad3082919
6
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
5.5
5.5
6

بهترین نرم افزار آنتی ویروس سازمانی برای کلاینت MacOS

درطول نوامبر و دسامبر 2018،سه محصول امنیتی سازمانی مخصوص مک را ارزیابی کردند. برای آزمایش محصولات همیشه از نسخه ی فعلی آنها استفاده میشود. در هر زمان آنها اجازه ی آپدیت شدن را نیز دارند. آزمون‌ها بر تشخیص بدافزارها، خطای مثبت کاذب و کارایی  تمرکز دارند.

MacOS High Sierra : دسامبر 2018
تولید‌کننده
گواهینامه
حفاظت 
کارایی
قابلیت استفاده
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
6
6
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
6
5
6
csm_avtest_approved_corporate_2019-02_03b68639cc
6
5.5
6

دیدگاهتان را بنویسید